Gizlilik Politikamız

KENDİ KENDİNE TERAPİ İNTERNET SİTESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Aşağıda alan adı belirtilen internet sitesinin sunduğu hizmetleri satın alan kişi tamamen kendi hür iradesi ile sitenin sunduğu ürün/hizmeti satın almayı kabul etmiştir.

Sözleşme maddeleri şunlardır:

MADDE 1- TARAFLAR

    1. SATICI

Alan adı; htttp://www.kendikendineterapi.com olan internet sitesi. Bundan sonra ‘Satıcı’ olarak anılacaktır.

    1. ALICI

htttp://www.kendikendineterapi.com internet sitesinde yer alan (ücretli veya ücretsiz) herhangibir eğitimi alan kişi. Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.

    1. ŞİRKET

htttp://www.kendikendineterapi.com internet sitesinin sahibi Liva Group Inc. (USA) dır.

 

MADDE 2- KONU

Bu sözleşmenin konusu; üyenin internet üzerinden satın aldığı hizmet ile oluşan hak ve yükümlülüklerin belirlenmsidir.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

Sözleşmeye konu olan ürün/hizmet üyenin internet üzerinden kendi tercihi ile satıcıdan satın aldığı (video, ses, metin ve resim içerikli) eğitimlerdir.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. SATICI VE ÜYENİN YASAL MÜKELLEFİYETLERİ

4.1.1. Üye, htttp://www.kendikendineterapi.com internet sitesine bağlandığında bu sözleşmede ayrıntıları belirtilen sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ürün ya da hizmetin nasıl kullanılabileceğine ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve kabul etmiş sayılır.

4.1.2. Sözleşme konusu üründen/hizmetten sözleşmeyi kabul eden üye haricinde birisinin faydalanmayacağını üye peşinen kabul eder.

4.1.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri üyeye sunmakla mükelleftir. Üyenin kendi internet bağlantısı ve teknik alt yapısı, kullandığı bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. cihazlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından satıcı sorumlu tutulamaz.

4.1.4. Sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmetin üyeye sunulabilmesi için, satıcının internet sitesindeki satış işlemleri adımlarını tamamlaması ve satış sözleşmesini okuyarak sözleşmeyi kabul ettiğini gösteren onay alanlarını işaretlemesi ve ardından ürün ya da hizmetin bedelini ödemiş olması gereklidir. Satış işlemleri tamamlanmamış hizmet veya üründen satıcı sorumlu değildir.

 

4.2. ÜRÜNÜN VEYA HİZMETİN TESLİMİ VE KULLANIMI

4.2.1. Satıcının sunduğu ürünü/hizmeti almak için htttp://www.kendikendineterapi.com sitesine üye olunması zorunludur.

4.2.2. Sözleşme htttp://www.kendikendineterapi.com internet sitesindeki üyelik sözleşmesinin onaylamasından sonra yürürlüğe girer.

4.2.3. Satın alınan ürün veya hizmet htttp://www.kendikendineterapi.com sitesi üzerinden gerçekleşir. Satış işleminin sonlanması ile, üye, htttp://www.kendikendineterapi.com sitesinin kullanıma açtığı eğitimleri izleyerek satin alma işlemini tamamlamıştır.

4.2.4. Ürün/hizmet, kredi kartı ile satın alınabilir. Bankanız, şirketin verdiği taksit adedinden daha fazla taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür hizmetler ve kredi ödeme planının oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir. Üyenin banka ile ilgili yaşayabileceği hiçbir problemden satıcı sorumlu değildir.

4.2.5. Üye, kredi kartı ile yapılan ödemelerde faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve üye arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.4. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin satıcıya ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gönderilir. Müteakip üç iş günü içinde de satıcı tarafından satın alınan ürün ya da hizmetin aktif hale getirilerek gerekli bilgiler yine e-posta yoluyla üyeye bildirilir.

4.2.5. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait fatura üye tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde 30 iş günü içinde üyenin e mail adresine adresine gönderilir.

4.3. ÜYENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.3.1. Üye satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının satıcıya ait olduğunu kabul eder ve satıcının izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

4.3.2. Üye, iş bu sözleşmeyi onayladığında htttp://www.kendikendineterapi.com internet sitesindeki  “Üyelik Sözleşmesi”, “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası”, “İade, İptal ve Garanti Koşulları” ile ilgili metinleri de okumuş, anlamış ve kabul edilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.4. Üye, satın aldığı ürün/hizmet’in içeriğine ait hiçbir itirazı olmadığını satin alma işlemi sırasında kabul etmiş sayılır.

4.3.5. Üye, satın aldığı ürün/hizmet’e ait tüm hakların satıcıya ait olduğunu kabul eder. Satın aldığı ürün/hizmet’in belirli bir süre kullanacağını, süresi biten ürün/hizmet’in kullanım dışı kalacağını kabul etmektedir.

4.3.6. Üye, üyelik işlemi sırasında kişisel bilgilerini doğru girdiğini taahhüt eder. Eksik, hatalı ve sahte girilen bilgilerin yasal sorumluluğu üyeye aittir.

 

4.4. ŞİRKETİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.4.1. Satıcı, sözleşme konusu ürünü/hizmeti satın alma sürecinin sonunda üyeye sunmakla mükelleftir.

4.4.2. Satıcı, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti üyeye sunamazsa bu durumu 30 iş günü süre içinde üyeye bildirmekle mükelleftir.

4.4.3. Üyenin siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, üye şirket tarafından uyarılır ya da siparişi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret üyeye iade edilmez.

4.4.4. Satıcı, üyenin üyelik işlemini herhangibir sebep göstermeden her an iptal edebilir. Satıcı üyelik iptal gerekçesini üyeye bildirmek zorunda değildir. Bu durumda ödenen ücret üyenin yazılı talebi doğrultusunda 90 iş günü içinde iade edilir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. Satın alınan ürün/hizmete satın alma anından itibaren aktif hale geldiği için üyenin herhangibir cayma hakkı yoktur. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra ücret iadesi söz konusu değildir.

5.2. Üyenin eksik veya geçersiz bilgi ve belge sunması sebebiyle sözleşmeye konu üründen/hizmetten yararlanamayan üyeye ücret iadesi yapılmaz.

5.3. Satıcının çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen tekonolojik aksaklıklar, internet ulaşımının olmaması veya hastalık, rahatsızlık gibi imkansızlık halleri mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır.

5.4. Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının hiçbir yetkisi olmadığından üye bir sınavın olmayacağını sebep göstererek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptalini talep edemez; üye bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

 

MADDE 6- GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI

www.kendikendineterapi.com internet sitesinde yer alan her tülü bilgi gizli tutulacaktır. Bu bilgiler, yasal zorunluluklar ve mahkeme kararları hariç 2. şahıslar ile paylaşılmayacaktır. İnternet sitesinin yasadışı yollarla kullanılamaz hale getirilmesi veya içeriğinin çalınması durumunda üyenin satıcıyı sorumlu tutamaz. Üye kendisine ait kullanıcı bilgilerini bir başkası ile paylaşması durumunda üyelik bilgilerinin korunması garanti kapsamı altında değildir.

 

MADDE 7- IADE, İPTAL VE GARANTİ KOŞULLARI

 

7.1. İade İşlemleri

Üye, satın aldığı herhangi bir eğitimi için sitedeki açıklamaları okumuş, anlamış ve satın alma işlemini bilinçli olarak gerçekleştirmiş kabul edilir. Bu itibarla çevrimiçi verilen eğitimlerde ücret iadesi söz konusu değildir.

7.2. İptal İşlemleri

Satıcı, üyelik sözleşmesinin herhangi bir maddesine aykırı hareket etmesi halinde  üyenin her türlü işlemini durdurabilir veya iptal edebilir. Durdurulan bir hizmetten dolayı ücret iadesi söz konusu değildir.

7.3. Garanti Koşulları

Faaliyete zorunlu olarak ara verilmesi, sistemin ve verilerin elde olmayan sebeplerle silinmesi ya da kaybedilmesi, sitenin barındığı sunuculardan kaynaklanan problemler sebebiyle hizmetin yürütülememesi gibi durumlardan satıcı sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

8.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcının belgeleri ve kayıtları (Bilgisayar ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Uyuşmazlık durumlarında Liva Group INC. (USA)’nın bağlı bulunduğu mahkemeler yetkilidir.

8.2. Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun ve mevzuat geçerli olacaktır.

 

Üye, yukarıda yazılı olan sözleşme maddelerini okuduğunu, anladığını üyelik işlemlerinin tamamlaması ile bu sözleşmeyi kabul ettiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.